Kaks viisi

“Une nägemine ja ärkvelolek on inimeksistentsi ainulaadsed vormid, mis võimaldavad tegeleda inimene olemisega kahesugusel viisil. Unenägemine peidab eneses võimalust näha nn looritatud maailma, kui inimene oma unenäokogemuse üle mõtiskleb ja sellest õpib.”...

Sarnanedes surmaga

“Maailmas pole midagi, mis sarnaneks surmaga rohkem kui uni, ja inimhing paljastab just sellel ajal oma kõige jumalikumaid külgi, ja vaatab sel ajal ka tulevikku, sest siis – nagu näib – on ta peaaegu vaba lihalikest köidikutest.” — Kyros II,...

MJJ – I Have This Dream

Some people say I live in a fantasy because I see the world differently visions come to me in my sleep I closed my eyes to see what God is showing me Close your eyes and imagine with me – see the wonder in every living thing if we can live our lives the way it...

Rumi õpetussõnad

Stop acting so small. You are the universe in ecstatic motion. You were born with potential. You were born with goodness and trust. You were born with ideals and dreams. You were born with greatness. You were born with wings. You are not meant for crawling, so don’t....

Positiivse reaalsuse loomisest

Kui oskad manipuleerida energiasagedustega, siis suudad ka reaalsust kontrollida. Me peame üles ärkama ning rajama teistsuguse, positiivse teadlikkusega reaalsuse. Elame energeetilises maatriksis, kus põhienergia on hoolitsev ja armastav. Ent okultistid on meie...

Küsi endalt

“Everything in the universe is within you. Ask all from yourself.” ― Rumi

Sõnadest

“Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder.” ― Rumi

Mis siis äratab?

“Kui inimesed ei ärka üles seetõttu, mida nad praegu näevad, siis mis neid üldse üles äratab? Ainus viis on kokku tulla ja saada teadlikuks asjadest väljaspool programmi, sest kui seda ei juhtu, siis see jätkab inimühiskonna dikteerimist. Jõuame tagasi ühe...