Nüüd pühi õlalt tolm
ja pööra koidule
sul paras aeg on käes
hea hinge toidule

sa oled vapper,
kannatlik
ja imeliselt hea
su süda ütleb:
kanna mind!
sest paremat ei tea.

nüüd oled vaba –
minevik,
too kõik jäi kaugele,
see halliks põrmuks
pudenes
ja langes hauasse
see õlal’ langend tolmuke
on kõik, mis alles jäänd’.
Nüüd pühi õlalt tolm
ja pöördu koidule.

Rajalind 🕊