Empaatia on inimlik võime
mõista ja tajuda et

“mina” pole ülim
ja “sina” pole ülim

et “sina” oled ülim
ja “mina” olen ülim

me oleme nagu oleme
vastastiku taibates

olukorda
põhjust
muret ja rõõmu

minevikku
olevikku
unistusi

elu

jäädes endaks

see on täiesti võimalik
läbi otsuse
armastada
kõike ja kõiki

kõiksust

puhas ja klaar
mõjuv ja vägev

lahendus