— “Igal ajastul tuleb jälle küsida, kas “olla inimene” iseenesest on väärtus?”

— “Muidugi on inimene väärtuslik – loomulikult, vähemalt demokraatlikus ühiskonnas on see nii.”

— “Aga võibolla määrab tema väärtuse (sh. demokraatlikus ühiskonnas) siiski mingi saavutus, enesetõestamise võime, edu tegevusvaldkonnas, see, mida ta omab…?”

— “See on loomulik, et inimene peab pingutama, tal on vaja elatist teenida, pere toita, hakkama saada!”

— “Aga kas inimene peab oma olemasolu ühiskonnale põhjendama? Kas ta vastutab selle eest, et ta ON?”

— “Noh, otseselt muidugi ei vastuta – see on pigem vanemate vastutus, et ta on. Aga kuidas inimene hakkama saab, selle eest ta vastutab ikka ise.”

— “Ahahh, siis inimene ikkagi omab mingit suhtelist väärtust vastavalt sellele, kuidas ta antud ühiskonna süsteemis toime tuleb.”

— “Nojah, asotsiaalid ja alkohoolikud koormavad ühiskonda ja ei too niipalju kasu, kui edukad inimesed.”

— “Jõuamegi väärtus = kasu(m) valemini…”

— “Nojah, aga olulised on ka teised väärtused!”

— “Millised?”

— “Headus, õiglus, tarkus, lahkus…”

— “Kas need väärtused tõstavad inimese väärtust?”

— “Muidugi!”

— “Seega inimene iseenesest ei ole väärtus. Küsimus on selles, milline ta on, mis väärtusi ta kannab, kui kasulik ta ühiskonnale on. Olla inimene ei ole väärtus iseeneses.”

— “Karmid sõnad…”

— “Siiski. Iseenda silmis on inimesel suur väärtus, suurem ehk isegi kui kõik muu.”

— “Nojah, loogiline. Aga empaatia, hoolivus, ligimesearmastus? Hea inimese silmis on ka teised ju väärtuslikud.”

— “Teisi inimesi lihtsalt inimestena väärtustavad inimesed ei hooli kasu(m)likkusest. Nad on päriselt armastavad inimesed.”

— “Päriselt armastavad?”

— “Jah, armastus ei tee vahet. Armastuses on kõik üks.”

— ” Seega – armastus loob ka väärtused, võimalused, sisu – kogu olemise mõtte, pointi. Armastuses on inimene iseenesest väärtus. Iga elusolend on väärtus. Tingimusteta!”

— “Ja see tähendab – inimene, lihtsalt inimene, on väärtus armastuse pärast.”

— “Seni kui inimene (ja laiemalt üldse inimesed, ühiskond ja kultuur) on armastuses ja armastusega, seni on ta väärtuslik. Ta on väärtus lihtsalt sellepärast, et ta ON.”

— “Nii avaldub armastuse tõeline tähendus ja vägi.”