Lahendamata probleemid on lõpututesse vaidlustesse sumbumise tulemus.
Tegematajätmised on kestva ja egotsentrilise diskusiooni tagajärg.
Aina tekkivad mured on kitsa ja iseka maailmataju looming.

Sõjad, looduse hävimine, pagulased, vaesus, bürokraatia, globaalmonopolid, mürgine toit, poliithüpiknukud, getod, kuritegevus, inimkaubandus…

 

See kõik on lahendatav.

Kuid peab mainima, et olukorda ei lahenda lihtsalt veel kõrgema tehnoloogilise võimekusega militaartehnika, farmakoloogia, geenitehnoloogia, toiduainetööstuse ja keemiatööstuse areng, võimuvõitlused, kvoodid, “džungliseadused”, kätte, – altkäe- või pealemaks ja raha kui selline…

Tarvis on praeguse “meestemaailmakeeles” tühiseid või suisa “esoteerilisi” asju: avarat teadvust, vaistu, üleüldist empaatiat, tasakaalukat põlistarkust (või kainet pead või talupojamõistust), suure südame ja targa pea koostööd, elu austamist, teotahet ja muidugi armastust.

Siis on KÕIK võimalik.

 

Rajalind