Servaefekt (inglise edge effect) on ökosüsteemi servaalal ehk ökotonil või oleluskeskkondade piirialadel avalduv struktuuri mitmekesistumine ja liigirikkuse suurenemine. Servaefekti tingib nii keskkonnatingimuste erinevus koosluse ääreala (serva) ja siseosa vahel kui ka teineteisega piirnevate alade koosluste liikide kooseksisteerimine. — Wikipeedia

Kooseksisteerimine.
Struktuuri mitmekesisus.
Liigirikkus.

See tähendab tolerantsus, loome-ja sõnavabadus, mitmekülgsed indiviidid.

Elades, olles ja toimetades piirialadel – see tähendab põhimõtteliselt erinevate või isegi vastanduvate kultuuriruumide ja maailmavaadete kohtumispaigas – on loomulik ja paratamatu vajadus otsida ja leida ühisosa sealsete inimeste, ideede ja mõistmissüsteemide vahel. Sellise piiriala ohud on kõigile teada, aga plussid jäävad sageli tähelepanuta. Mitmekesisus ei lase maailmavaadetel, arusaamadel ja tõekspidamistel hanguda, üheülbastuda, dogmastuda. Kõik on dünaamiline ja loov.

Seevastu “ökosüsteemi siseosa” kestvalt samane maailmapilt võimaldab ehitada stabiilse ühiskonnakorralduse, mis aga ajapikku sünnitab jäigastunud kultuuriruumi (“ainult meie teame tõde”). Väljaspool seda ruumi olijad kipuvad muutuma “nendeks teisteks” – võõrasteks ja ohtlikeks. Või rumalateks, keda võib tüssata. Või keda “peab aitama”, sest nad vaesekesed ei ela nagu meie.

Piiriala olukord loob erinevalt siseosast võimaluse avastada täiesti uusi ja seninägematuid (või ka väga põhjaikult unustatud iidseid) kontseptsioone. Nii on reaalne jõuda lahendusteni, mis sobivad kõigile olemasolijaile. Sõltumata erinevustest, lähtudes ühisosast.

Tuleb leida tasakaal, ilma et miski peaks kaduma, hävinema, lõppema, alluma, moonduma, sündimata jääma.
Jah, selliste selginemisteni võib jõuda, kui leida tasakaal.
Kui on tolerantsus. Loome-ja sõnavabadus.
Mitmekülgsed indiviidid.

Uskumatu, kas pole? Ebatõenäoline. Naiivne. Inimestel ei käi asjad nii lihtsalt.
Jah, sest üks põhikomponent on “retseptist” puudu.
Kui lisada siia juurde kõigi armastus kõige elava ja oleva suhtes, siis polegi see nii uskumatu.

On hoopis tõenäoline.