Kuidas saab olla üksi, kui kõik ongi üks, tervik ja seotud?
ÜksiNdus on järelikult subjektiivne ettekujutus meie peades – illusioon. Samas, kui tahta eemalduda kõigest sellest illusoorsest, mis meie peades on (seal hulgas üksiNdusest), tuleb eralduda vaikusesse, üksiLdusse… Tähendab, et üksiLdus on ühinemine, kohtumine “reaalse kõigega”? Hmm..