Valides kedagi, keda tungivalt soovitatakse, on mõjutamisele allumine.

Valides kiuste kedagi, keda tungivalt soovitatakse mitte valida, on mõjutamisele allumine.

Valides ükskõik keda – see on tavaliselt ükskõiksuse või otsustusvõimetuse tunnus.

Valimata jätmine – see on tavaliselt ükskõiksuse või otsustusvõimetuse tunnus.
Või toimivasse ühiskondlikku süsteemi mitte uskumine.

Valides nagu ikka oled valinud – see on harjumuse või ükskõiksuse tunnus.

Imelik on see valimine…

Kuidas siis valida, et oleks tark ja iseseisev otsus?

Eriti arvestades, et enamus inimesi pole poliitika eksperdid. Ja kui juhtud inimpsüühikat päris hästi tundma, siis see teeb valimised veel keerulisemaks.

Palju meeldivam, perspektiivikam ja loogilisem oleks valida mitte ERAkondi vaid KOGUkondi, “kogukondade kogusid”. Praegu oleme sunnitud valima mingi eraldi “sektori” – ERAkonna, vastandades end justkui ülejäänule.

Aga arvestades nüüdsel ajal juba üldteada faktiga, et kogu meie maailm – absoluutselt igas mõttes – on üks TERVIK, siis on üpris skisofreeniline selles mingeid ERAkondi valida. Need sektorid hakkavad ju tervikut juhtima ja valitsema.

Erapoolikult…

 

Rajalind