1
Põhjuse ja tagajärje seadus ehk Suur seadus
Mida külvad, seda lõikad.

2
Loomise seadus
Millele keskendud, seda lood.

3
Alandlikkuse seadus
Võta vastu see, mis on. Lase minna sellel, mis oli. Tee muutusi selleks, mis tuleb.

4
Kasvamise seadus
Inimese kasvamine saab toimuda igasugustest tingimustest sõltumata.

5
Vastutuse seadus
Su elu on su enda, mitte kellegi teise teha.

6
Keskendumise seadus
Ei ole võimalik keskenduda ühel ja samal ajal kahele erinevale asjale.

7
Külalislahkuse ja jagamise seadus
Isetuses peegelduvad inimese tõelised kavatsused.

8
Muutumise seadus
Kõik kordub seni, kuni õppetund on õpitud ja suund muudetud.

9
Siin ja praegu olemise seadus
Olevik on ainus, mis sul olemas on.

10
Kannatlikkuse ja vaevatasu seadus
Kannatlik meel nopib suurima tasu.

11
Olulisuse ja inspiratsiooni seadus
Parim tasu on see, mis suudab avaldada mõju.