Läte

Puhas paljusus ennemuistse armilise näoga sõsarkonna hinges kobrutab kui ürgjõe lätte pinnalekerkimisel keset metsikut ja kaunist lehkavat tihnikut