Kes tahab vabanemise rajal kõndida, rääkigu päeva kõikide toimingute vältel: “Armasta kõiki olendeid! Teeni inimkonda!”
Vaba on see, kes on täielikult välja arendanud oma mõtlemisvõime, mis talle annab oskuse ja võime mitte mõelda. Kes pole võimeline ühe tunni vältel oma mõtlemist välja lülitama, pole veel peremees oma mõtete üle, vaid on alles oma ja võõraste mõtete ori, keda mõtted suvaliselt külastavad ja käsutavad.
Eetilis-moraalne mõtteelu pole veel tõdemus, vaid alles selle eelaste. Mõtlemine tuleb asendada tunnetusega. Mõtlemine kuulub veel inimese juurde, tunnetus aga tõstab meid absoluudi (kõiksuse) tasemele.
— Gunnar Aarma