“…Seistes silmitsi kontrollimatuna näiva vägivalla ning niivõrd arutute kannatustega, on kerge muutuda küüniliseks. Võib näida ahvatlev anda järele mõttele, et rahu ja julgeolek on meie haardeulatusest väljas.
Kuid täna kinnitan teile kõigile—eriti kõigile siinviibivatele noortele—ärge kunagi sellisele küünilisusele alluge. Ärge kaotage kunagi idealismi ja optimismi, mis ongi kõikide suurte muudatuste alustala. Ärge loobuge kunagi usust, mis kinnitab – kui midagi soovime, kui rabame selle nimel, kui ühendame jõud, siis võib tulevik olla teistsugune; homne päev võib olla helgem. Lõppude lõpuks – ainus põhjus, miks täna siin vabas ja demokraatlikus Eestis oleme, on see, et Eesti rahvas ei andnud kunagi alla…”
– Barack Obama / Tallinn, 3.09.2014

“…In the face of violence that seems intractable and suffering that is so senseless, it can be easy to grow cynical. It can be tempting to give in to the notion that the peace and security we seek in the world is somehow beyond our grasp.
But I say to all of you today—especially to all the young people who are here—don’t ever give in to that cynicism. Don’t ever lose the idealism and optimism that is at the root of all great change. Don’t ever lose the faith that says—if we want it, if we work for it, if we stand together—the future can be different; tomorrow can be better. After all, the only reason we’re here today—in a free and democratic Estonia—is because the Estonian people never gave up…”
– Barack Obama / Tallinn, 3.09.2014