“Sõpruse ja armastuse tuum on selles, et tahame osa saada ka sõbra kannatustest, mitte üksnes tema rõõmudest.”
— Annette von Droste-Hülshoff

Tõeline sõber või armastaja ei hülga sind sinu hädas või raskel ajal. Seepärast on katsumuste aeg kui puhastus – igaühe tegelik pale ja motiivid paljastuvad.