Ja me tõuseme vaevadest üles
ja me virgume valguse süles
ja me avame südame suurelt
ja me murrame kartused juurelt
ja me külvame helguse seemneid
ja lõikame rõõmu – jah, see meid
loob tõeseks, teeb puhtaks ja kosutab
ning silmapiirile osutab –
näe, imed on teel!

Rajalind