Ma tänan kõiki, kes hoolivad
ma soovin südamest head!

Uus aasta toogu veel paremat
see aeg toogu vaid head!

Te süda olgu kui lõvi
te hing puhkenud roos!

Te mõtted kui värske tuuleõhk
te päevad kui täitunud soov!