Edasi

Otsida

Julgeda

Proovida

Loota

Hingata

Nautida

Liikuda

Avaneda

Armastada

Kogeda

Olla

Jõuda

Tasakaalu

Rahusse

Kohale