Ja me tõuseme

Ja me tõuseme vaevadest üles ja me virgume valguse süles ja me avame südame suurelt ja me murrame kartused juurelt ja me külvame helguse seemneid ja lõikame rõõmu – jah, see meid loob tõeseks, teeb puhtaks ja kosutab ning silmapiirile osutab – näe, imed on...

Ole…

ole, hinga, usaldamine kaasa voolugaime sünnib, kui sa lasedava end ja armasta!

Piisav

See, kes ja milline sa oled, ON PIISAV! Vähe sellest – SA OLED IMELINE!